Home Knowlodge Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

5 min read
0
0
2,644

Mỗi coaching class sẽ gồm nhiều tabs:

  • Giới thiệu: Giới thiệu về coach, nội dung của class đó
  • Target: mục tiêu sau đợt training này thì member đạt được điều gì
  • Member: danh sách các member trong class
  • Coach Agile: công cụ quản lý các task của member xuốt khóa training

Coach Agile

Agile phương pháp linh hoạt trong quản lý và phát triển dự án, trong Agile mỗi task sẽ có một vòng đời chủ yếu qua các giai đoạn chính là:  To do <=> In Proress <=> Testing/Review <=> Done.

(ảnh: AligeExpress.io)

Agile được dùng khá linh hoạt, trong hệ thống này chúng ta sẽ áp dụng các tiến trình sau để tiện việc coaching :

-To do : yêu cầu được đưa ra từ Leader, Task được viết theo format “[username] – taskname“. khi member nhận yêu cầu thì chuyển sang [In proress]

– In proress: Việc member chuyển task từ to-do sang In-process xác nhận user đã nhận được request của Leader và đang thực hiện. Trường hợp member nhận yêu cầu rồi nhưng không hiểu hoặc cần trao đổi thêm trong quá trình thực hiện thì có thể comment trong Task

– Tesing/Review: Khi đã hoàn tất yêu cầu, member chuyển sang trạng thái Testing/review  để Leader biết. Trong process này, nếu Leader nhận thấy task chưa đạt yêu cầu sẽ chuyển ngược lại [To-do] hoặc [In progess] để memeber xử lý.

– Done: Trường hợp Leader nhận thấy Task đã toàn tất, sẽ chuyển sang trạng thái [Done]

Việc không đặt dealine cho task phù hợp với việc working online nhưng không có nghĩa là member có quyên lơ là task của mình. Và member nên tự đặt dealine cho task của mình như một sự cam kết về trách nhiệm với team. Mỗi user làm quá chậm sẽ ảnh hưởng đến toàn team.

Hiện tại, plugin Agile có khuyết điểm là không có Notification  nên khi cần trao đổi thông qua các comment trong task thì Leader không thể biết được, để giải quyết vấn đề này, ta có thể linh động bằng cách chuyển process khi comment. VD Member [comment] hỏi về vấn đề gì đó có thể  chuyển task sang [Review/Testing], Leader answer xong chuyển về lại về [In-process] 

Load More Related Articles
Load More By quangvu
Load More In Knowlodge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Học Nodejs bằng thực tập dự án

I. Vấn đề của các fresher hoặc chưa có kinh nghiệm là gì ? Kinh nghiệm làm việc mà các nhà…